Aktualności

15 grudnia 2016:

Udostępniona została zaktualizowana wersja symulatora ISDR Testowo (2016.12.15) z poprawkami kilku błędów i zmienionym dźwiękiem dzwonka blokady liniowej typu C. Nowsze wersje pozostałych stacji przygotowane zostaną najprawdopodobniej już po dokończeniu prac nad większymi zmianami w projekcie.

Autor: Paweł

10 lipca 2016:

Wprowadzone zostały małe zmiany w wyglądzie i układzie forum i strony. W tym miejscu zamieszczane będą informacje o zmianach i bieżących sprawach związanych z rozwojem programu. Na podstronie Download i dokumentacja zamieszczane będą ukończone i przetestowane pliki do pobrania.

Udostępniona została nowa wersja symulatora ISDR Testowo (2016.07.10) z kilkoma zmianami i poprawkami. Planowane jest dostosowanie do obecnej wersji oprogramowania pozostałych stacji (Lisków, Lisków Miasto), które aktualnie mają status wersji rozwojowych, dostępnych na forum.

Zmiany wprowadzone w wersji 2016.07.10:
  • Możliwe ustawienie ciemnego tła Podglądu sytuacji w terenie
  • Odłączane lokomotywy otrzymują nazwy "LOK OD ..."
  • Dodany przycisk Przyjąłem w radiołączności, podawanie informacji dodatkowych dla jazd na Sz i na tor lewy
  • Aktualizacja SWDR: informacja o peronach, towary niebezpieczne, szybkie zatwierdzanie
  • Zmieniony wygląd okna startowego
  • Poprawki błędów w nazwach składów, telefonogramach, symulowaniu usterek

Równolegle trwają prace polegające na przebudowie architektury programu i niektórych modułów symulacji z uwagi na występujące w dotychczasowym rozwiązaniu ograniczenia i uciążliwość zmiany danych posterunków oraz utrzymania kodu. Zmiany mają również na celu otwarcie projektu na nowe zastosowania. Wynika z tego brak częstych aktualizacji w ostatnim czasie. Po zakończeniu prac kontynuowane będą działania w kierunku odwzorowania innych stacji. Termin zakończenia prac jest trudny do ustalenia.

Autor: Paweł