Najczęściej zadawane pytania (wyciąg z Dokumentacji użytkownika)

1. Nie mogę utwierdzić przebiegu.
2. Rogatki przejazdu kat. A nie zamykają się po wciśnięciu przycisku zamykania.
3. Nie mogę zwolnić blokady półsamoczynnej po wjeździe na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny.
4. Sąsiedni posterunek nie wpuszcza pociągu i upomina się o zablokowanie bloku początkowego.
5. Sąsiedni posterunek zgłasza że nie może wyprawić pociągu.
6. Jak usunąć usterkę czujników sygnalizowaną w urządzeniu zdalnej kontroli ssp?
7. Jak działają sygnały Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie"?
8. Jak postępować ze składami pociągów zdawczych (TK...) oraz towarowych liniowych (TL...)?
9. Czy można stworzyć symulator własnego posterunku/wprowadzić zmiany w istniejącym?
10. Kiedy pojawi się nowa wersja/nowy posterunek?


1. Nie mogę utwierdzić przebiegu.

Należy upewnić się, czy wszystkie uzależnione w przebiegu elementy są we właściwych stanach, zwłaszcza zwrotnice stanowiące ochronę boczną, zwrotnice w drodze ochronnej, blokada liniowa, przejazdy kat. A itp.


2. Rogatki przejazdu kat. A nie zamykają się po wciśnięciu przycisku zamykania.

W przypadku przejazdów obsługiwanych z odległości, na których stosowane jest ostrzeganie wstępne, należy trzymać przycisk zamykania przez czas ostrzegania wstępnego (8 lub 13 s), a zamykanie rogatek rozpocznie się po upływie tego czasu.


3. Nie mogę zwolnić blokady półsamoczynnej po wjeździe na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny.

Przed wjazdem pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny ze szlaku z blokadą półsamoczynną należy obsłużyć przycisk dKo (zakładka Pulpit nastawczy - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.3.2.3.). Brak obsłużenia tego przycisku spowoduje niezaświecenie się lampki kontrolnej przy przycisku Ko po wjeździe pociągu i uniemożliwienie zwolnienia blokady, przez co konieczne będzie wprowadzenie telefonicznego zapowiadania pociągów (zakładka Urządzenia łączności - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.4.1.2.4.).


4. Sąsiedni posterunek nie wpuszcza pociągu i upomina się o zablokowanie bloku początkowego.

Po wyprawieniu pociągu na szlak z blokadą typu C należy zablokować blok początkowy poprzez obsłużenie przycisku Po (zakładka Pulpit nastawczy - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.3.2.3.1.1.).


5. Sąsiedni posterunek zgłasza że nie może wyprawić pociągu.

Po telefonicznym daniu pozwolenia na wyprawienie pociągu z sąsiedniego posterunku należy obsłużyć przycisk Poz w celu ustawienia kierunku ruchu blokady liniowej, o ile nie został ustawiony wcześniej (zakładka Pulpit nastawczy - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.3.2.3.). Jeżeli przycisk Poz został obsłużony ale kierunek nie został ustawiony, należy sprawdzić czy nie wystąpiła usterka blokady liniowej i ewentualnie wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów (zakładka Urządzenia łączności - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.4.1.2.4.).


6. Jak usunąć usterkę czujników sygnalizowaną w urządzeniu zdalnej kontroli ssp?

Usterka czujników ssp sygnalizowana jest w przypadku błędnego bilansu osi lub nieprawidłowej kolejności zajmowania stref kontroli niezajętości. Stan taki nie jest pokazywany jako usterka w oknie usterek. W celu skasowania stanu usterki należy wyzerować przejazd z poziomu urządzenia zdalnej kontroli.


7. Jak działają sygnały Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie"?

W przypadku podawania sygnałów Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie" poleceniem z menu kontekstowego składu w zakładce Podgląd sytuacji w terenie skład ruszy w kierunku do lub od symbolu krzyżyka na środku ekranu (zakładka Podgląd sytuacji w terenie - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.2.4.), natomiast w przypadku przekazywania poleceń "Do mnie" oraz "Ode mnie" przez radiotelefon - w kierunku do lub od budynku nastawni (zakładka Urządzenia łączności - Dokumentacja użytkownika, rozdz. 2.4.2.4.).


8. Jak postępować ze składami pociągów zdawczych (TK...) oraz towarowych liniowych (TL...)?

Postępowanie opisane powinno być w uwagach eksploatacyjnych danego pociągu lub w pliku z dodatkowymi informacjami do rozkładu jazdy, otwieranym z menu Pomoc. Kierunek przeznaczenia grupy wagonów powinien być podany w nawiasie w opisie tej grupy, np. "(do Tw)" - grupa wagonów przeznaczona do stacji Testowo. Jeżeli postępowanie nie zostało określone, można odstawić wagony na punkty ładunkowe lub dołączyć je do najbliższego wyprawianego pociągu zdawczego lub towarowego liniowego.


9. Czy można stworzyć symulator własnego posterunku/wprowadzić zmiany w istniejącym?

Przewidywana jest możliwość tworzenia nowych posterunków przez użytkowników, jednak ze względu na stopień skomplikowania tego procesu i niezbędną wiedzę techniczną, a także z innych powodów narzędzia edycyjne symulatora nie są ogólnodostępne. W przypadku pomysłów lub chęci pomocy przy odwzorowaniu nowego posterunku należy skontaktować się z autorem oprogramowania.


10. Kiedy pojawi się nowa wersja/nowy posterunek?

Udostępniana publicznie wersja symulatora ma charakter niekomercyjny, w związku z czym brak jest konkretnych planów lub terminów dotyczących jej rozwoju. Tworzenie nowych posterunków zależeć będzie od wolnego czasu twórców i dostępności niezbędnych materiałów źródłowych.