Dodatek III. Najczęściej zadawane pytania

1. Nie mogę utwierdzić przebiegu.
2. Nie mogę zwolnić blokady półsamoczynnej po wjeździe na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny.
3. Sąsiedni posterunek nie wpuszcza pociągu i upomina się o zablokowanie bloku początkowego.
4. Sąsiedni posterunek zgłasza że nie może wyprawić pociągu.
5. Jak usunąć usterkę czujników w RASP-UZK?
6. Jak działają sygnały Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie"?
7. Co robić ze składami pociągów zdawczych (TKS) oraz towarowych liniowych (TLE)?
8. Czy można stworzyć symulator własnego posterunku/wprowadzić zmiany w istniejącym?
9. Kiedy pojawi się nowa wersja/symulator nowego posterunku?


1. Nie mogę utwierdzić przebiegu.

Należy upewnić się, czy wszystkie uzależnione w przebiegu elementy są we właściwych stanach, zwłaszcza zwrotnice stanowiące ochronę boczną, zwrotnice w drodze ochronnej, blokada liniowa, przejazdy kat. A itp.


2. Nie mogę zwolnić blokady półsamoczynnej po wjeździe na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny.

Przed wjazdem pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny ze szlaku z blokadą półsamoczynną należy obsłużyć przycisk dKo (zakładka Pulpit nastawczy - rozdz. 2.3.3.). Brak obsłużenia tego przycisku spowoduje niezaświecenie się lampki kontrolnej przy przycisku Ko po wjeździe pociągu i uniemożliwienie zwolnienia blokady, przez co konieczne będzie wprowadzenie telefonicznego zapowiadania pociągów (zakładka Urządzenia łączności - rozdz. 2.4.1.2.4.).


3. Sąsiedni posterunek nie wpuszcza pociągu i upomina się o zablokowanie bloku początkowego.

Po wyprawieniu pociągu na szlak z blokadą typu C należy zablokować blok początkowy poprzez obsłużenie przycisku Po (zakładka Pulpit nastawczy - rozdz. 2.3.3.1.1.).


4. Sąsiedni posterunek zgłasza że nie może wyprawić pociągu.

Po telefonicznym daniu pozwolenia na wyprawienie pociągu z sąsiedniego posterunku należy obsłużyć przycisk Poz w celu ustawienia kierunku ruchu blokady liniowej, o ile nie został ustawiony wcześniej (zakładka Pulpit nastawczy - rozdz. 2.3.3.).


5. Jak usunąć usterkę czujników w RASP-UZK?

Usunięcie usterki czujników w RASP-UZK polega na wyzerowaniu przejazdu - w tym celu, po upewnieniu się o braku zbliżania się pociągu do przejazdu należy trzymając klawisz Ctrl kliknąć prawym klawiszem myszy przycisk ZEROWANIE, potwierdzić wybór w oknie dialogowym oraz zatwierdzić polecenie naciskając klawisz Enter (zakładka RASP-UZK - rozdz. 2.6.2.).


6. Jak działają sygnały Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie"?

W przypadku podawania sygnałów Rm1 "Do mnie" oraz Rm2 "Ode mnie" poleceniem z menu kontekstowego składu w zakładce Podgląd sytuacji w terenie skład ruszy w kierunku do lub od krzyżyka na środku ekranu (zakładka Podgląd sytuacji w terenie - rozdz. 2.2.4.), natomiast w przypadku przekazywania poleceń "Do mnie" oraz "Ode mnie" przez radiotelefon - w kierunku do lub od budynku nastawni (zakładka Urządzenia łączności - rozdz. 2.4.2.4.).


7. Co robić ze składami pociągów zdawczych (TKS) oraz towarowych liniowych (TLE)?

Postępowanie opisane jest w uwagach eksploatacyjnych danego pociągu, a także w pliku z dodatkowymi informacjami do rozkładu jazdy, otwieranym przyciskiem Dodatkowe informacje... (zakładka Rozkład jazdy - rozdz. 2.5.3.).


8. Czy można stworzyć symulator własnego posterunku/wprowadzić zmiany w istniejącym?

Z uwagi na stopień skomplikowania symulacji i konieczność zmian na poziomie kodu źródłowego samodzielne tworzenie własnych posterunków przez użytkowników i modyfikowanie istniejących nie jest obecnie możliwe. Nie jest planowane również otwarcie źródeł programu. Mile widziana będzie jednak pomoc ze strony użytkowników przy tworzeniu nowych posterunków w postaci przygotowywania niektórych modeli i danych przy użyciu dedykowanych edytorów (szczególnie pomocne będzie przygotowywanie rozkładów jazdy).


9. Kiedy pojawi się nowa wersja/symulator nowego posterunku?

Nie wiadomo. Zależy to od ochoty do pracy oraz wolnego czasu autora, a w przypadku nowych posterunków także od dostępności potrzebnych materiałów (fotografie, plany, rozkłady jazdy itp.).